2000 gal deaths ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      
 

   they've been chopped
        slashed suffocated 
 
           
 
 stripped ~ burnt 
        cuffed and   
 
    spleaned       
 
         
add your own list up     
 
     it's in kill thrill horror
             
 
   visual slavery on the screen
 
      americano not so secret dream   
 

 how many do you think that you have seen as you cream?
 
    a passive pouting gal      
 
      
 
it could be a trigger ~ happy
trashy cop movie
 
    she strips
    cute lamb for your slaughter
    the camera watches with you    
    watching with you
    as she strips in front of you    
 
the killer waits     
       watching with you
 
 
 
oh yeah
 

I almost  forgot
 
    the obligatory
       screeeeeeeeee
 
,,,,,,,,,ijtitffffffjfjjtttjjjjjjjjjjfffffLLLLfttti,,,,,,,,,
,,,,,,,ifLLfjtjjjtjjjttjjffLLGGLLGGGLfjjjjtjjtjjffLfj,,,,,,,
,,,,,iGLttttttiiiiiiiiiiitttttttttttiiiiiiiiiiittttttGG,,,,,
,,,,jGjtii;tffjjGGGffffLGDGfjfffffffffffjjjffLLGfiiitttLt,,,
,,,tffttjDKGGGGEfttfjGGf;ijLj,,,jfLft;;;jft;,;jLGGGjiitjGf,,
,,,GfjjLEKL::,KD...LKj:...,jGjffjijGGiijGLDLfLLiGDLGLittfL,,
,,LjjfDK;tt...EL...iE......,iKDi....,#Et..L#G...jLEEfLjtjft,
,fGjjEGDLDDttf#K...;D.......;EG:..   WG:..L#E..tt.KEtLWjjjf,
,fGjD#KEEKKKEEKKKKKWWLjjjjtfLWDi..,,;W#EfLKWWEDKWKKKKKKDjjL,
,fGfDWKEEEEEEEKKKKKKKKKWWWWWWWWKDGKEKWWWWKKKKKEEEEEEEKKKGjEW
,LDfEWKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKWDjD#
,LDjEWKEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEKWKfD#
,LDfEWKEEEEEKKKKKKKEEEEEEEEDDEEEEEEDDEEEEEEEEEEKKKEEEEEWWGE#
,LDfEWKEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKEEEEEEEEDDEEEDEEEEEEEKKKKEEEWWDE#
,fEjDWKEKKEEEEEEEEDEEKKWWKKWWKEEKWWWWWWWKKEEEEEEEEKKEEEKWDE#
,fEjDWKEKKKEEEEEKEEEKWKEDDDDEWEK#WDGDDDDWWEEKKKEKKKKKEEWWDEW
,,LjDWKEKKKEEEKKEKKK#EDDDGDDKKEEKWDDDDDDDKWKKEKKEKKKEEEW#DLG
,,LfDWKEKKKEEEWKGDDKWGDDDDDDEKEEW#GGDDDDEWWKDGEKEEWKEEKWWGL,
,,LfGWKEKKKEEE#KDGGEKDDDGDDDDWWWWWGGDDDDKWKEDDEWKEKKEEKWKLL,
,,LjLKKKEEKKEDWWEDEKWWWWKKEEDGGDDGDDDEEKWWKEEKKKEEKKKEKWDfL,
,iGjLKWKEKKKKDDEDDDDDDDDDDDEEKEKKKEEDGGLLLfffLLLLLEKWKKKLLt,
,,LLjDEfKWEDGGLfjjjtttiiiiitttttjtttiiiitttittjLLLDDEWWGjDi,
,,LGjLf:GWEDGGLftiiiiiiiiiiiiiiitiiiittiiiiiiitLLLGGDEKfjD,,
,,,EfjKG.;DEDLLfjttiiiiiiiiiiiittiittiiiiiiiitjLLGDEWKKjLD,,
,,,fDffGLLtGWEEDLLLjtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttfLLGDKKfDfjGL,,
,,,iGDjjKKLEf,iGKEDLLfjtiiiiiiiiiiiiitttjfLGGGDKKWf,jjjfGt,,
,,,,iGfjfDDWt  jDDEEGGLffjjtttttttjjjLfLGGEEEKDjiiDLLtjGf,,,
,,,,,jDfjtfWKL.f.:,KWEEKEDDDDDDDEEEKKEEEWKfttWf.. fLijjDj,,,
,,,,,,GDttifDEfD  .#D.:,WELffW#DtjKDt,::WE ..KDLfGtijjLj,,,,
,,,,,,iLfjt;;jLD;iGGG..:Wt.. EWj..EEt...EK;..EGLLjittLG,,,,,
,,,,,,,iGftiiijLEEGtfj;jGf;..DDf.:Dff:.,LfGfLEGi;itttGj,,,,,
,,,,,,,,iLGttti;;tjLLLffLGDfGffLLDfffLGLffjti,;tttjfLi,,,,,,
,,,,,,,,,,iGLjttiii;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;iiitjjjLji,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,iifLjjjjjtii;;;,,,,,,,,,,;;;iitttjfGji,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,jLLDGfjjtttttttttttttttttjLLLLf,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jLLGDLLfjjjjjjjtjjjffffjji,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GKKDKKGGGDGK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammm!
 

that  high pitch screech of terror
that which eagerly you sweat for
 
heart rates
 

pulsing, pulsing, pulsing, pulse
 
     she slumps
onto the floor
    
 
dead, naked eyes open
         
    you can still see the fright
           
 
               Written
 
across her face    
 
     2001 gal deaths     
 
that's the amount 
 
       I think I've seen
 
on the screen
 

I feel polluted
    by someone else's fantasy
      
 
historic disposability
 
slaves on tv
material fodder
      transpozed
 
   inttttttoooooooo virtual    snuff dream 
   and it seems
      
 

   that it will continue  
   with a sequel
   a trilogy
      
with perpetual ease  
 
       yes it's easy
   to kill hope via the screen
 
 
marc garrett
~ make your own dreamz...

<<<<<index